Image

Tjänster

Språkom erbjuder

Handledning i språk och kommunikation

Föreläsningar i språk och kommunikation

Kurser i TAKK (Tecken som Alternativ och kompletterande kommunikation)

Kurser i Karlstadmodellens olika delar

Kurser i Steget-före konceptet

Språkoms paket.


Image

Handledning

Alla människor har rätt till ett språk. Språkom erbjuder handledning kring språk och kommunikation för den enskilda individen utifrån Karlstadmodellens språkträningsmodell. Gemensamt diskuterar vi fram språkliga mål för individen. Med ett språkligt stöd kan fler nå full delaktighet i samhället.

Handledning Online

Språkträning erbjuds oavsett var du bor i landet genom handledning online. Du erbjuds samma kompetens men kan vara ett sätt att både spara tid och pengar. Väljer du handledning online ger det dig också större flexibilitet över vilka tider som passar just er.

Utbildningsstöd

För att utveckla sitt språk och kommunikation behövs det ibland någon form av anpassningar för att miljön ska bli tillgänglig. Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK – är ett betydelsefullt verktyg. Behöver du stöd kring detta? Tveka inte att höra av dig!

Föreläsningar

Språkom erbjuder föreläsningar för både små och stora grupper. Du som skolledare söker kanske kompetensutveckling kring språk och kommunikation för dina pedagoger? Kontakta mig gärna så skräddarsyr vi efter dina behov.

Rådgivning

Är du förälder, anhörig eller personal och behöver inspiration, utbildning eller kanske konkreta tips kring språkträning?

– Kontakta mig gärna för vidare samtal och information kring ett upplägg.Tjänster

Språkom erbjuder

Nätverk för familj, förskola, skola med individen i centrum

Handledning i Karlstadmodellen

Föreläsningar i språk och kommunikation

Studiecirklar i TAKK (Tecken som Alternativ och kompletterande kommunikation)

Studiecirklar i Karlstadmodellens olika delar

Privata familjeutbildningar

Studiecirklar i Steget-före konceptet