"Språkom har specialiserat sig inom språk och kommunikation mellan människor med olika behov och förutsättningar"

Jeanette Persson,
Certifierad handledare i Karlstadmodellen

Image
Image

Språk

& kommunikation

Språk och kommunikation är en förutsättning för att kunna vara delaktig i vårt samhälle. Språk är en rättighet. För några barn, ungdomar och vuxna är inte detta en självklarhet utan något man måste lära sig genom samspel med andra, kontinuerlig träning och rätt verktyg.

Språkoms idé.


Image

Att erbjuda stöd kring språkträning, inspirera och att ge konkreta språkträningstips som stärker och inger hopp om möjligheter till att utveckla sitt språk och sin kommunikation.  

Språkom vänder sig till föräldrar, anhöriga, pedagoger och beslutsfattare.

"Barn som lär tillsammans lär sig leva tillsammans"
Salamancadeklarationen, Svenska Unescorådet, 2006


Hitta
Nya möjligheterViktigast av allt
Kommunikation

Image

Sikta
Mot stjärnorna