SpråkomERBJUDER

Handledning,
föreläsningar och kurser
med utgångspunkt från Karlstadmodellens språkträningsmodell

Språkom erbjuder även utvecklingsstöd kring en tillgänglig miljö
där AKK som bilder och tecken är viktiga pedagogiska verktyg för att nå full delaktighet för den enskilda individen.

Engagemang.


Image
Image

Tillgänglighet

& delaktighet

Språkom engagerar sig inom språk, kommunikation, tillgänglighet och delaktighet.


Där erbjuder vi handledning, kurser och föreläsningar. Språkom erbjuder även handledning och föreläsningar i användandet av laborativt, kognitivt stöd i matematik.

Om mig.


Image

Jeanette

Persson

Mitt namn är Jeanette Persson och 2007 startade jag företaget Språkom – språkutveckling och kommunikation.

Mitt intresse kring språk och kommunikation startade 2001 när jag som förälder till en dotter med Downs syndrom kom i kontakt med Karlstadmodellens språkträningsmodell. 

Profil

  • Certifierad handledare i Karlstadmodellen.
  • Grundexamen och filosofie kandidat i specialpedagogik.
  • Studier i handikappvetenskap.
  • Ambassadör i Numicion.

Uppdrag

  • Styrelsemedlem i IAKM Sverige.
  • Ledamot i FUB Riks skola/utbildningskommitté.
  • Ledamot i Lunds kommunala funktionshinderråd.